Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: behandelprogramma

Onderzoeksartikel

2020/5

Y. Meesters, E.H. Horwitz, C.J.M. van Velzen

Behandelprogramma voor psychische arbeidsgerelateerde klachten: werk­nemers in dienstverband versus UWV-vangnetters, 340 - 350

Oorspronkelijk artikel

2008/11

R.H.J. Hornsveld, S. Soe-Agnie, J. Donker, L. van der Wal

De ontwikkeling van een behandelprogramma voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten met een cluster B-persoonlijkheidsstoornis, 703 - 711