Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: pharmacotherapy

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

D. Denys, L. de Haan

25 jaar antipsychotica: back to the future?, 105 - 109

Overzichtsartikel

2019/8

A. Neven, G.J.H. Dumont

De effectiviteit van baclofen bij de stoornis in alcoholgebruik, 544 - 553

Overzichtsartikel

2018/6

W.A.M. van der Veen, J.W. Renes, R.W. Kupka, E.J. Regeer

De effectiviteit van medicamenteuze en psychotherapeutische behandeling van comorbide angststoornissen bij patiënten met bipolaire stoornis, 388 - 396

Korte bijdrage

2016/12

A. Smit, A.H. Schene, F.P.M.L. Peeters, J. Spijker

Farmacotherapie op maat; medicatieconsulten in een zorgprogramma voor depressie, 881 - 885

Korte bijdrage

2013/11 themanummer Verslaving

G. Dom, W. van den Brink

Ontwikkelingen in de farmacotherapie: geïndividualiseerde farmacotherapie?, 899 - 906

Korte bijdrage

2011/9 themanummer Ouderenpsychiatrie

G.-J. Hendriks, G.P.J. Keijsers, M. Kampman, M.J.P.M. Verbraak, T.G. Broekman, C.A.L. Hoogduin, R.C. Oude Voshaar

Behandeling van angststoornissen bij ouderen, 589 - 595

Gevalsbeschrijving

2008/2

J. Jairam, H.J.C. van Marle

De behandeling van hyperseksualiteit bij een man met een obsessieve-compulsieve stoornis als psychiatrische comorbiditeit, 113 - 117

Farmacotherapie

2008/1

G.C. Dieleman, R.F. Ferdinand

Farmacotherapie bij sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis en separatieangststoornis bij kinderen en adolescenten Een literatuuroverzicht, 43 - 53

Oorspronkelijk artikel

2007/6

S. Kool, R. Schoevers, I.J. Duijsens, J. Peen, G. van Aalst, F. de Jonghe, J. Dekker

Behandeling van de depressieve stoornis en comorbide persoonlijkheidspathologie: gecombineerde therapie versus farmacotherapie, 361 - 372

Overzichtsartikel

2006/1

F.R.J. Verhey

De medicamenteuze behandeling van de ziekte van Alzheimer, 17 - 26

Gevalsbeschrijving

2004/2

T. Niers, M. Vegt, J.H.M. Tulen, G. Janzen, M.W. Hengeveld

De medicamenteuze behandeling van een man met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit gecombineerd met het syndroom van Gilles de la Tourette, 109 - 113

Overzichtsartikel

2001/6

A. Bakker

Recente ontwikkelingen in de behandeling van paniekstoornis en agorafobie, 385 - 394