Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: urbanisation

Oorspronkelijk artikel

2008/12

C.J. Dieperink, Y.J. Pijl, C.L. Mulder, J. van Os, M. Drukker

Langdurig zorgafhankelijke patiënten in de ggz: samenhang met verstedelijking, 761 - 769

Oorspronkelijk artikel

2002/4

J. Peen, R.V. Bijl, J. Spijker, J. Dekker

Neemt de prevalentie van psychiatrische stoornissen toe met de stedelijkheidsgraad?, 225 - 235