Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychiatrische morbiditeit

Oorspronkelijk artikel

2008/12

C.J. Dieperink, Y.J. Pijl, C.L. Mulder, J. van Os, M. Drukker

Langdurig zorgafhankelijke patiënten in de ggz: samenhang met verstedelijking, 761 - 769

Oorspronkelijk artikel

2002/4

J. Peen, R.V. Bijl, J. Spijker, J. Dekker

Neemt de prevalentie van psychiatrische stoornissen toe met de stedelijkheidsgraad?, 225 - 235

Korte bijdrage

2001/3

Y. Güzelcan, M.W.J. Koeter, R.H.H. Lanting

Verschillen in psychiatrische morbiditeit tussen eerste- en tweedegeneratie Turken die zich aanmelden voor behandeling bij een polikliniek van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, 185 - 189