Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: autismespectrumstoornis

Klinische Praktijk

2020/9

E. Lasat, K. Willems, S. Huysmans

Autisme bij een jonge vrouw met een angststoornis en het A.-mesenterica-superiorsyndroom, 805 - 809

Overzichtsartikel

2019/2

S.A. Bringmann, P.E. Maidman

De diagnose van autismespectrum-stoornis bij vrouwen met suïcidaliteit en kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis, 121 - 125

Oorspronkelijk artikel

2016/6

E. Heyde, M. Dhar, H. Hellemans, E. Schoentjes, D. Van West

Gebruik van psychoactieve medicatie bij kinderen en jongeren met autisme-spectrumstoornis in de provincie Antwerpen, 446 - 454

Gevalsbeschrijving

2016/3

I. Solignac

Een meisje met foetaal valproaatsyndroom en autismespectrumstoornis, 228 - 231

Gevalsbeschrijving

2015/9

M. Malgaz, C.F.M.G. van Kesteren, I.E. Sommer

Stemmen horen bij een volwassene met een autismespectrumstoornis, 684 - 687

Gevalsbeschrijving

2015/8

J. Devriese, M. Dhar, D. Walleghem, D. Van West

Hallucinaties en dwangmatig gedrag bij een kleuter met autismespectrum-stoornis: een diagnostisch vraagstuk, 608 - 612

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

W. De La Marche, I. Noens, J. Steyaert

Dimensionele maten bij autisme-spectrumstoornissen: weten we wat we meten?, 897 - 901

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D.M. Dhossche, L.F. van der Steen, S.M. Shettar

Katatonie bij autismespectrumstoornis; overzicht en gevalsbeschrijving, 89 - 93

Gevalsbeschrijving

2014/12

A. Simons, J. Steyaert

Paroxismale verschijnselen bij fluoxe-tinebehandeling van angsten bij een kind met een autismespectrumstoornis, 821 - 824

Gevalsbeschrijving

2012/10

S.K.B. Singh, H. Hellemans, G. Dom

Autismespectrumstoornis en verslaving: een onbekende comorbiditeit?, 893 - 897

Oorspronkelijk artikel

2007/2

J.P. Teunisse, F.T.T. Krebbers, A. Palmen, A. van der Sijde, F.H.T.M. Aerts, M.C.J. Mommersteeg, H.J.C. Berger

Cognitieve voorspellers van sociale vooruitgang bij jongeren met een autismespectrumstoornis, 65 - 74

Oorspronkelijk artikel

2005/5

E.H. Horwitz, S. Sytema, C.E.J. Ketelaars, D. Wiersma

Twee zelfrapportagescreeningsvragenlijsten voor autismespectrumstoornissen bij volwassenen Een valideringsonderzoek, 291 - 298