Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Trefwoordenregister: maligne neurolepticasyndroom

Gevalsbeschrijving

2006/5

M.H. Smidt, E.C.A. Collumbien

Een variant van het maligne neurolepticasyndroom door cocaïne, 399 - 404

Gevalsbeschrijving

2005/8

M. Creemers, N.J. de Mooij

Dehydratie: een risicofactor voor het maligne neurolepticasyndroom , 543 - 547

Gevalsbeschrijving

2003/10

F. Van Den Eede, J. Van Hecke, B. Van Den Bossche, B. Sabbe

Letale katatonie: de plaats van antipsychotica in de behandeling, 635 - 640