Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: diagnose

Essay

2019/7

C.L. Crunelle, W. van den Brink, A. Schellekens, G. van de Glind, Belgisch/Nederlands Icasa consortium, F. Matthys

Internationale consensus voor de screening, diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van een middel en ADHD, 477 - 487

Essay

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

J.G. Nieuwenhuis

Herkenning en diagnostiek van laagbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg, 756 - 760

Essay

2018/8

K. Hens, R. Langenberg

Biologie en context; ervaringen van volwassenen met een diagnose autisme, 536 - 543

Oorspronkelijk artikel

2016/11

E.J.M. Penterman, F.G.L.M. Sabelis, S.P.A. Rasing, C.P.F. van der Staak, H.L.I. Nijman

De validiteit van acute inschattingen van toestandsbeelden door ggz-crisisdienstmedewerkers, 777 - 784

Essay

2014/8

A.M. Ruissen

Diagnostiek en classificatie scheiden in de psychiatrie. Hoe de DSM-5 zinvol ingezet kan worden voor het vak, 523 - 530

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

N. Tan, J. van Os

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen in de DSM-5, 167 - 172

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

A.T.F. Beekman, J. van Os, H.J.C van Marle, P.N. van Harten

Stagering en profilering van psychiatrische stoornissen, 915 - 920

Korte bijdrage

2007/6

I.M. van Vliet, E. de Beurs

Het Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview (MINI) Een kort gestructureerd diagnostisch psychiatrisch interview voor DSM-IV- en ICD-10-stoornissen, 393 - 397

Gevalsbeschrijving

2007/11

E. Vrieze, G. Pieters

Het syndroom van De Clérambault. Een gevalsbeschrijving en literatuuronderzoek naar het onderscheid tussen primaire en secundaire erotomanie, 845 - 849

Overzichtsartikel

2005/6

P.N. van Harten

Katatonie, een syndroom om te herinneren, 371 - 382

Essay

2005/12

M.A.J. Romme

Een kritische beschouwing over de keuze van de diagnose schizofrenie als uitgangspunt van richtlijnen voor de behandeling, 837 - 845

Overzichtsartikel

2004/3

S.P.J. van Alphen, G.J.J.A. van Engelen, Y. Kuin, J.J.L. Derksen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 145 - 156

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

A.T.F. Beekman, E. de Beurs

Meetinstrumenten bij aanmelding in de psychiatrie, 653 - 658

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

J.M. Havenaar, J. van Os, D. Wiersma

Algemene meetinstrumenten in de psychiatrische praktijk, 647 - 651

Korte bijdrage

2000/9

R. Vermote

Psychoanalytische en psychiatrische diagnostiek bij persoonlijkheidsstoornissen, 667 - 674