Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: katatonie

Klinische Praktijk

2020/3

J.R. Zinkstok, F. Velders, R. Rieken, M. Houben, A. Fiksinski, T.A.M.J. van Amelsvoort, E. Boot

Psychose en bewegingsstoornissen bij een adolescent met 22q11.2-deletiesyndroom, 229 - 233

Gevalsbeschrijving

2018/1

W. Kerkhof, K. Abrahams, J. Vandenberghe

Takotsubo-cardiomyopathie en katatonie bij een patiënte met psychotische depressie, 55 - 59

Gevalsbeschrijving

2016/8

A.N. Walstra, M. VAN den Broek, E.J. Giltay, J. van Paassen, M.S. van Noorden

Succesvolle behandeling met amantadine bij een patiënt met ECT-resistente maligne katatonie, 599 - 602

Overzichtsartikel

2016/5

Y. Spysschaert, D. Dhossche, P. Sienaert

Katatonie in de kindertijd en adole­s­centie: obstakels bij de diagnose en behandeling, 371 - 379

Gevalsbeschrijving

2016/3

S.T.H. Honings, B.M.G. Arts, J. van Os

Katatonie: een veelvoorkomend, maar weinig herkend ziektebeeld, 232 - 236

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

S. van den Ameele, B. Sabbe, M. Morrens

Karakteristieken van katatonie bij schizofrenie en stemmingsstoornissen, 94 - 98

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D.M. Dhossche, P. Sienaert, F.M.M.A. van der Heijden

Mechanismen van katatonie, 99 - 103

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D.M. Dhossche, L.F. van der Steen, S.M. Shettar

Katatonie bij autismespectrumstoornis; overzicht en gevalsbeschrijving, 89 - 93

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

E.H.C.W. van de Riet, S.C. van Bronswijk, J.N.M. Schieveld

Bewegingsstoornissen bij anti-NMDA-receptorencefalitis, 109 - 113

Gevalsbeschrijving

2014/2

M. Grandiek, A.D. Ramlal, J.D. Blom

Gemitigeerd beeld van het maligne antipsychoticasyndroom, 114 - 117

Gevalsbeschrijving

2012/3

J.A. Waas, A.H. Storm

Anti-NMDA-receptorencefalitis; een nog te onbekend neuropsychiatrisch ziektebeeld, 279 - 283

Overzichtsartikel

2011/5

J. Rooseleer, A. Willaert, P. Sienaert

Katatonie meten: welke schaal te kiezen?, 287 - 298

Overzichtsartikel

2008/11

M. Morrens, W. Hulstijn, B.G.C. Sabbe

Psychomotorische symptomen bij schizofrenie: het belang van een vergeten syndroom, 713 - 724

Gevalsbeschrijving

2007/4

C.F. de Winter, F. van Dijk, W.M.A. Verhoeven, D.M. Dhossche, J.J. Stolker

Autisme en katatonie. Een succesvolle behandeling met lorazepam, 257 - 261

Gevalsbeschrijving

2006/3

A.N. van Dalfsen, F. Van Den Eede, B. Van Den Bossche, B.G.C. Sabbe

Benzodiazepinen bij de behandeling van katatonie, 235 - 239

Overzichtsartikel

2005/6

P.N. van Harten

Katatonie, een syndroom om te herinneren, 371 - 382

Gevalsbeschrijving

2004/5

D.W.W. de Knijff, M. van Est, J.H. Henrichs, J.J.M. van Hoof

Katatonie of maligne katatonie: een onderscheid met belangrijke consequenties, 323 - 327