Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: profile

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

R.J.A. ten Doesschate, S.P. Bangma, P.J.M. Koopman

Heeft beleidspsychiatrie toekomst?, 151 - 155

Essay

2006/7

O.R.J. Delleman

Naar een vertrouwd klinkend paradigma en een voorbeeld van een model voor de psychiatrie. Een conceptuele toevoeging aan de profielschets psychiater, 525 - 531

Korte bijdrage

2006/5

R.J.A. ten Doesschate, J.H. Hubben

De multidisciplinair werkende psychiater in de Herziene Profielschets Psychiater, 389 - 393