Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: therapietrouw

Essay

2011/6

F. Kortmann

Een theoretisch model voor transculturele psychiatrie, 355 - 364

Overzichtsartikel

2007/8

A.C.M. Vergouwen, H. Burger, T.J.M. Verheij, G.F. Koerselman

Hoe kunnen de resultaten van de eerstelijnsbehandeling van depressie worden verbeterd?, 559 - 567

Oorspronkelijk artikel

2004/1

J.G. Hugtenburg, J.E. Griekspoor, E.R. Heerdink, Y.H. Tso

Onderzoek naar de therapietrouw bij het gebruik van methylfenidaat door kinderen, 7 - 14