Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychiater

Onderzoeksartikel

2020/5

H.J. Kolthof

Tuchtrechtmaatregelen opgelegd aan psychiaters; een overzicht over 5 jaar, 351 - 357

Oorspronkelijk artikel

2017/2

R. Krebs, A.L. Ewalds, P.T. van der Heijden, E.J.M. Penterman, K.P. Grootens

Bevlogenheid en burn-out in relatie tot persoonlijkheid en context bij aiossen psychiatrie: een verkennend onderzoek, 87 - 93

Essay

2015/4

M. Morrens, J. De Fruyt, T. Pattyn, M. Surmont, G Pieters

Deontologisch advies inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie, 268 - 273

Essay

2014/6

A.R. van Gool, E. Hoogervorst, L. Wunderink, C.L. Mulder

Kwaliteitsverbetering of digitaal doolhof? Praktijkervaring met het elektronisch patiëntendossier bij langdurige behandelingen in de ggz, 394 - 401

Oorspronkelijk artikel

2008/9

T.E. Stikker, R.A. Schoevers, J.A. Swinkels, C.L. Mulder, W. van Tilburg

De rechter volgt de psychiater; een onderzoek naar de jurisprudentie over Bopz-aanvragen en -beslissingen in Nederland, 567 - 577

Korte bijdrage

2004/4

M.F. van Vreeswijk, T. 't Hoen, P.M.G. Teeuwen, R.A. Jongedijk, M.R.J. kattemölle

Een psychiater als consultatiegever voor eerstelijnshulpverleners, 249 - 253

Korte bijdrage

2004/1

K. Duron, G. Pieters, V. de Gucht

Kleding en aanspreektitel van psychiaters: welke voorkeur hebben patiënten?, 39 - 46

Essay

2000/10

B.E. Chabot

De vraag om hulp bij zelfdoding, 759 - 766