Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: herstel

Klinische Praktijk

2020/5

K.M.L. Huijbregts, L.H. Grobbink, M. Jansen, E.J. Verhoeven, F.E. van Dijk

Monitoren met vier herstelfasen; eerste ervaringen binnen FACT, 385 - 392

Onderzoeksartikel

2020/01

C.P.G. Couwenbergh, J. van Weeghel

Voorkómen van stagnatie van herstel en chronische problemen bij patiënten in de ggz, 18 - 26

Essay

2020/01

L. van Bouwel

Soteriahuis in de huidige ggz; klein­- schalige milieutherapeutische benadering voor opvang bij eerste psychotische episode, 54 - 61

Essay

2019/9

K. Plasmans, I. Glazemakers, G. Dom

Perinatale geestelijke gezondheidszorg voor moeders met schizofrenie in Vlaanderen; wat kan er nog beter?, 626 - 634

Accreditatieartikel

2019/2

R.A. van Grieken, A.H. Schene

Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief, 77 - 77

Onderzoeksartikel

2019/2

G.H. de Weert-van Oene, C.A.J. de Jong

Demoralisatie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid en comorbide psychiatrische stoornissen, 84 - 91

Proefschriftartikel

2018/9

R.A. van Grieken, A.H. Schene

Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief, 627 - 636

Onderzoeksartikel

2018/12

M. Lodder, A.J.P. Schrijvers, F. Termorshuizen, J.R.J. de Leeuw, W. Cahn

RIBW-bewoners en de factoren die samenhangen met een overgang naar een andere woonsituatie, 817 - 826

Essay

2018/11

E. Blaauw, G. Anthonio, M. van der Meer-Jansma, A. van den Bos

Visie op de mens, visie op verslaving: een meervoudige kijk op problematiek en herstel, 774 - 781

Essay

2017/7

M. Kole, T. Kuipers

Negatieve symptomen en de levenslijn; over passiviteit bij psychose, 414 - 421

Oorspronkelijk artikel

2015/6

D. Wiersma, E. Visser, M. Bähler, R. Bruggeman, P.A. Delespaul, M. van der Gaag, L. de Haan, I.P.M. Keet, Y. Nijssen, J. van Os, G.H.M. Pijnenborg, C. Slooff, W. Swildens, A.E. de Vos, J. van Weeghel, L. Wunderink, C.L. Mulder*

Functionele remissie bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; psychometrische eigenschappen van een nieuw ROM-instrument, 395 - 404

Essay

2015/11

J.C. van der Stel

Functioneel herstel en zelfregulatie: opgaven voor cliënten én psychiaters, 815 - 822

Overzichtsartikel

2001/9

J. Dröes

Rehabilitatie-effectonderzoek: een inventarisatie, 621 - 629

Oorspronkelijk artikel

2000/3

G. Noordenbos, A. Oldenhave, N. Terpstra, J. Muschter

Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patiënten met chronische eetstoornissen, 145 - 155