Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: amygdala

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

E. Vermetten

Stress, trauma en posttraumatische stressstoornis, 595 - 602

Overzichtsartikel

2005/2

R.J. Hempel, J.H.M. Tulen, N. van Beveren, M.W. Hengeveld

Emotionele informatieverwerking bij patiënten met schizofrenie: herkenning van gelaatsuitdrukkingen, 83 - 92