Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: maatschappelijke teloorgang

Gevalsbeschrijving

2008/4

C.L. Mulder, J. Tielens

Opvattingen over maatschappelijke teloorgang en zelfverwaarlozing beïnvloeden dwangopname, 229 - 233

Gevalsbeschrijving

2006/5

J.J.A. Jongeleen, C.L. Mulder

Bewind en curatele ter preventie van verloedering van psychiatrische patiënten, 395 - 398