Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: emoties

Overzichtsartikel

2011/7

A.M. Ruissen, G. Meynen, G.A.M. Widdershoven

Perspectieven op wilsbekwaamheid in de psychiatrie: cognitieve functies, emoties en waarden, 404 - 415

Korte bijdrage

2006/4

D.J.L.G. Schutter

Is er een grote rol voor de kleine hersenen in de psychiatrie?, 313 - 317

Overzichtsartikel

2005/2

R.J. Hempel, J.H.M. Tulen, N. van Beveren, M.W. Hengeveld

Emotionele informatieverwerking bij patiënten met schizofrenie: herkenning van gelaatsuitdrukkingen, 83 - 92

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

G.W.J.M. Stevens, T.V.M. Pels, W.A.M. Vollebergh, L. Bengi-Arslan, F.C. Verhulst, A.A.M. Crijnen

Emotionele problemen en gedragsproblemen bij Marokkaanse, Turkse en Nederlandse 4- tot 18-jarigen in Nederland1, 779 - 786