Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: gender differences

Overzichtsartikel

2002/6 Themanummer Psychiatrie en Gender

E.F. van den Ban, J.K. Buitelaar

Genderverschillen bij adhd en autisme op jonge leeftijd, 403 - 408

Oorspronkelijk artikel

2002/6 Themanummer Psychiatrie en Gender

M. ten Have, C. Schoemaker, W.A.M. Vollebergh

Genderverschillen in psychische stoornissen, consequenties en zorggebruik, 367 - 375

Overzichtsartikel

2001/3

A.H. Veefkind

Geslachtsgebonden verschillen in farmacokinetiek en farmacodynamiek, 163 - 171