Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Trefwoordenregister: persoonlijkheid

Oorspronkelijk artikel

2017/2

R. Krebs, A.L. Ewalds, P.T. van der Heijden, E.J.M. Penterman, K.P. Grootens

Bevlogenheid en burn-out in relatie tot persoonlijkheid en context bij aiossen psychiatrie: een verkennend onderzoek, 87 - 93

Overzichtsartikel

2016/1

P.R.M. Tewarie, R. van der Zwaard

Van querulantenneurose tot querulanten-waan: de psychopathologische aspecten van volhardend disfunctioneel klagen, 30 - 37

Oorspronkelijk artikel

2014/8

O. van der Stelt, D. Boubakri, M. Feltzer

Migranten, familiaire kwetsbaarheid voor psychiatrische stoornissen en schizotypische persoonlijkheidskenmerken, 496 - 504

Oorspronkelijk artikel

2013/1

M. Descheemaeker, B. Lowyck, Y. Verhaest, P. Luyten, R. Vermote

Het verband tussen DSM-IV-as II en de anaclitische en introjectieve persoonlijkheidsdimensies, 9 - 19

Oorspronkelijk artikel

2012/8

R. Vuijk, P.F.A. de Nijs, S.G. Vitale, M. Simons-Sprong, M.W. Hengeveld

Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de ‘Temperament and Character Inventory’ (TCI), 699 - 707

Korte bijdrage

2009/8 Themanummer Stress en Psychiatrie

P. Luyten, S. Kempke, B. van Houdenhove

Stressonderzoek in de psychiatrie: een complex verhaal, 611 - 618

Essay

2008/3

J.G. Goekoop

Een multidimensionele beschrijving en validering van twee subtypen op het terrein van de endogene en vitale depressies, 159 - 170

Oorspronkelijk artikel

2007/9

C.A. ten Kate, E.H.M. Eurelings-Bontekoe, N. Mulder, Ph. Spinhoven

Persoonlijkheidsstoornissen in een instelling voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Prevalentie, kenmerken, behandelindicatie en drop-out, 597 - 609

Oorspronkelijk artikel

2006/6

M.A. Bosscha, C.J.M. van Velzen, Y. Meesters

Het meten van persoonlijkheidseigenschappen: een vergelijking van de TCI met de NVM, 435 - 444

Oorspronkelijk artikel

2004/3

R.H.J. Hornsveld, C.M.J. van Dam-Baggen, S.M.M. Lammers, H.L.I. Nijman, F.W. Kraaimaat

Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: persoonlijkheidskenmerken en gedrag, 133 - 143

Overzichtsartikel

2003/3

H.M. van Praag

De debetzijde van het hedendaagse stressonderzoek in de psychiatrie , 141 - 148

Essay

2001/12

A.C. Schrier, W. van den Brink, G. Nabarro

Ouders van minder belang voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van hun kinderen dan leeftijdgenoten?, 813 - 817

Overzichtsartikel

2000/11

W.A. Veling, J.G. Goekoop

Relaties tussen persoonlijkheid en unipolaire depressie , 825 - 835