Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: girls

Overzichtsartikel

2016/5

W. Merckx, D. Van West

Gedragsstoornissen bij meisjes: een overzicht van risicofactoren en ontwikkelingsverloop, 380 - 387

Oorspronkelijk artikel

2009/2

S.M.J.J. Hamerlynck, L.M.C. Jansen, Th.A.H. Doreleijers, R.R.J.M. Vermeiren, P.T. Cohen-Kettenis

Civiel- en strafrechtelijk geplaatste meisjes in justitiële jeugdinrichtingen; psychiatrische stoornissen, traumatisering en psychosociale problemen, 87 - 96