Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Trefwoordenregister: tardieve dyskinesie

Klinische Praktijk

2020/10

E. Wittevrongel, E. Vranken, A. Pepermans, T. Jaspers

Tardieve dyskinesie bij een kind behandeld met atypische antipsychotica, 901 - 905

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

C.L. Mentzel, D.E. Tenback, M.A.J. Tijssen, P.N. van Harten

Ernstige, therapieresistente tardieve dyskinesie: is diepe hersenstimulatie een behandeloptie?, 125 - 131

Korte bijdrage

2007/1

M. van Berkel, J.P.A.M. Bogers, P.F. Bouvy

Dosisreductie van klassieke antipsychotica: gunstig voor tardieve dyskinesie?, 37 - 41

Overzichtsartikel

2001/11

P.N. van Harten

Atypische antipsychotica en de kans op extrapiramidale bijwerkingen, 767 - 775