Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: wilsonbekwaamheid

Gevalsbeschrijving

2015/9

G.M. Manschot, A.J.K. Hondius, M. M. van Dijk, A. Honig

Behandelimpasse bij een patiënt met paranoïde denkbeelden en een testis­- carcinoom doorbroken door gecombi-neerde inzet WGBO én Wet Bopz, 680 - 683

Overzichtsartikel

2011/7

A.M. Ruissen, G. Meynen, G.A.M. Widdershoven

Perspectieven op wilsbekwaamheid in de psychiatrie: cognitieve functies, emoties en waarden, 404 - 415

Gevalsbeschrijving

2007/9

J.C. Eschauzier, S. Tuinier †, F.M.M.A. van der Heijden, C. Heesmans, W.J. Schudel

De grenzen van zelfbeschikking: ethische en juridische dimensies van onvrijwillige abortus en sterilisatie, 667 - 671

Gevalsbeschrijving

2003/9

A.J.K. Hondius, J.R. van Veldhuizen

BOPZ, WGBO of naar een nieuwe dwangbehandelingswet? , 569 - 573