Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Trefwoordenregister: oppositional-defiant disorder

State-of-the-art-artikel

2000/10

Th.A.H. Doreleijers

Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen en delinquent gedrag in de adolescentie, 739 - 749

State-of-the-art-artikel

1999/9

W. Matthys

Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen in de kinderleeftijd: pathogenese, diagnostiek en behandeling , 529 - 538