Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: acute psychiatry

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

W.M van Ewijk, C.M.TH. Gijsbers van Wijk

Spoedeisende psychiatrie in Amsterdam: een historische gevalsbeschrijving, 41 - 46

Onderzoeksartikel

2019/8

A.J.E. Visscher, E. Tonkens, A.W. Braam

Reflecties op ‘instellingsfeiten’: de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz, 536 - 543

Oorspronkelijk artikel

2017/7

M.H. Hoek, A.W. Braam

Knooppunt psychiatrische crisisdienst: evaluatie van patiëntenstromen; samenhang tussen aanmeldreden, aanmelder en crisisbeleid, Utrecht 2009-2015, 396 - 405

Oorspronkelijk artikel

2017/3

R.F.P. de Winter, M.H. de Groot, M. van Dassen, M.L. Deen, D.P. de Beurs

Het vóórkomen van suïcidaal gedrag en suïcidepogingen bij de psychiatrische crisisdienst, 140 - 149

Oorspronkelijk artikel

2016/9

J. Stobbe, J.R.J. de Leeuw, C.L. Mulder

Werkwijze van ambulante psychiatrische crisisdiensten in Nederland, 624 - 631

Oorspronkelijk artikel

2016/6

N. Miedema, M.C. Hazewinkel, D. van Hoeken, A.S van Amerongen, R.F.P. de Winter

Dwang- en drangmaatregelen binnen een gesloten acute psychiatrische opnameafdeling; relatie met socio-demografische en klinische kenmerken, 434 - 445

Oorspronkelijk artikel

2015/7

A.J.E. Visscher, G.B. van de Kraats, B. van der Goot, A.W. Braam

Bad or mad? Invloed van psychiatrische problematiek bij verdachten op strafrechtvervolging, 480 - 488

Oorspronkelijk artikel

2013/4

R. Hoff, A.W. Braam

Off-labelmedicatie in de crisisdienst: een praktijkevaluatie, 233 - 245

Korte bijdrage

2011/4

E.M.A. Bohnen, R.F.P. de Winter, E. Hoenkamp

Diagnostiek met MINI-plus in de acute psychiatrie, 239 - 244

Korte bijdrage

2008/6 Themanummer Evidence-Based Psychiatrie

A. Mol, C. Karayalcin

'Evidence' is niet genoeg; kanttekeningen uit de praktijk van de acute psychiatrie, 359 - 364