Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: fluvoxamine

Overzichtsartikel

2013/2

M.E.H. Wigard, A.R. van Gool, P.F.J. Schulte

Additie van fluvoxamine aan clozapine: theorie en praktijk, 113 - 121

Oorspronkelijk artikel

2006/4

T.K. Birkenhäger, W.W. van den Broek, P.G. Mulder, J.A. Bruijn, P. Moleman

De vergelijking van de effectiviteit van twee behandelingsstrategieën bij opgenomen patiënten met een depressieve stoornis, 271 - 282

Gevalsbeschrijving

2003/6

R. Veltkamp, L.H.W.M. Kaiser

Clozapine en fluvoxamine samen is meer dan twee keer alleen , 347 - 351

Gevalsbeschrijving

2002/10

J.P. de Jong, B. Hoogenboom, L. Doude van Troostwijk, L. de Haan

Klinische consequenties van interactie tussen olanzapine en fluvoxamine, 703 - 707

Gevalsbeschrijving

1999/9

Y. Meesters, J. Neeleman

Staken van een antidepressivum (fluvoxamine): soms problematisch, 543 - 545