Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Trefwoordenregister: social competence

Oorspronkelijk artikel

2007/2

J.P. Teunisse, F.T.T. Krebbers, A. Palmen, A. van der Sijde, F.H.T.M. Aerts, M.C.J. Mommersteeg, H.J.C. Berger

Cognitieve voorspellers van sociale vooruitgang bij jongeren met een autismespectrumstoornis, 65 - 74

Oorspronkelijk artikel

2002/2

H.J.C. Berger, F.H.T.M. Aerts, A. van der Sijde, P.A.M. van den Bogart-Bex, J.P.W.M. Teunisse

Cognitieve stijlkenmerken bij jongeren met een autisme-spectrum-stoornis, 83 - 94