Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: alcohol dependence

Onderzoeksartikel

2019/2

G.H. de Weert-van Oene, C.A.J. de Jong

Demoralisatie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid en comorbide psychiatrische stoornissen, 84 - 91

Oorspronkelijk artikel

2013/8

L.M. Geels, J.M. Vink, J.H.D.A. van Beek, G. Willemsen, M. Bartels, D.I. Boomsma

Vroege alcoholinitiatie en verhoogde alcoholconsumptie op volwassen leeftijd; oorzaak of indicator?, 585 - 597

Korte bijdrage

2013/11 themanummer Verslaving

A. Schellekens, R. Scholte, R. Engels, R.-J. Verkes

Dopamine en overmatig alcoholgebruik: genen in interactie met hun omgeving, 853 - 859

Gevalsbeschrijving

2012/10

A.A. van Oosteren, A. Roomer

Alcoholafhankelijkheid bij ongemotiveerde patiënten behandeld na een rechterlijke machtiging, 889 - 892

Oorspronkelijk artikel

2009/1

I. Mekking-Pompen, D.P. Ravelli, H. Nijman

Onderzoek naar rijgeschiktheid door de psychiater na rijden onder invloed; beschrijving van 101 overtreders en aanbevelingen voor preventie, 9 - 19

Oorspronkelijk artikel

2001/5

A.J. Fouwels, W. van den Brink, H.F.A. Schalken

Stoornissen in het alcoholgebruik bij patiënten van een academische polikliniek psychiatrie, 297 - 307