Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: Wet Bopz

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

J. Legemaate

Dwangopneming in de psychiatrie:ontwikkelingen in Nederland, 49 - 53

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

W.M van Ewijk, C.M.TH. Gijsbers van Wijk

Spoedeisende psychiatrie in Amsterdam: een historische gevalsbeschrijving, 41 - 46

Oorspronkelijk artikel

2015/4

J. Broer, H. Koetsier, C.L. Mulder

Stijgende trend in dwangtoepassing onder de Wet Bopz zet door; implicaties voor de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, 240 - 247

Oorspronkelijk artikel

2014/10

A.A. Verlinde, W. Snelleman, H. van den Berg, E.O. Noorthoorn

Effect van dwangmedicatie als interventie van eerste keus op separatie en toegepaste dwang; een prospectief cohortonderzoek, 640 - 648

Essay

2013/4

P.E. Höppener, J.A. Godschalx-Dekker, B.J.M. van de Wetering

Gedwongen opname bij stoornissen in of door het gebruik van middelen, 269 - 277

Korte bijdrage

2009/9

E.M. Bisseling, A.W. Braam

Tijdslimieten in de samenwerking tussen politie en crisisdienst: een praktijkevaluatie in Utrecht, 687 - 692

Oorspronkelijk artikel

2009/9

S.C. de Vries, A.W.B. van Baars, C.L. Mulder

Bijna altijd toekennen en weinig twijfel: overwegingen van onafhankelijke psychiaters tijdens de beoordeling rechterlijke machtiging, 641 - 650

Oorspronkelijk artikel

2008/9

T.E. Stikker, R.A. Schoevers, J.A. Swinkels, C.L. Mulder, W. van Tilburg

De rechter volgt de psychiater; een onderzoek naar de jurisprudentie over Bopz-aanvragen en -beslissingen in Nederland, 567 - 577

Essay

2006/8

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

Op weg naar een behandelwet?, 637 - 645

Oorspronkelijk artikel

2006/2

A.I. Wierdsma, A.W.B. van Baars, C.L. Mulder

Psychiatrische voorgeschiedenis en nazorg bij dwangopneming, 81 - 93