Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: social breakdown

Gevalsbeschrijving

2006/8

E.C. van Lith, R.M. Marijnissen

Gevaar voor sociale teloorgang 'Wel gedwongen opnemen, niet behandelen?', 655 - 659

Gevalsbeschrijving

2006/5

J.J.A. Jongeleen, C.L. Mulder

Bewind en curatele ter preventie van verloedering van psychiatrische patiënten, 395 - 398