Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: risicotaxatie

Essay

2018/4

B.S. Frelier, T.J. Holwerda

Hoe te handelen bij een patiënt die zich homicidaal uit; literatuurstudie en handreiking, 241 - 249

Oorspronkelijk artikel

2018/2

L. Huls, L. Nentjes, T. Rinne, B. Verschuere

Gebruikte versus werkelijke voorspellers van seksuele recidive: invloed van morele verwerpelijkheid op oordeel pro Justitia-rapporteurs, 78 - 86

Oorspronkelijk artikel

2014/7

V. de Vogel, J. Stam, Y. Bouman, P. Ter Horst, M. Lancel

Gewelddadige vrouwen: een multi-centeronderzoek naar kenmerken van vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten, 439 - 447

Essay

2014/6

A.R. van Gool, E. Hoogervorst, L. Wunderink, C.L. Mulder

Kwaliteitsverbetering of digitaal doolhof? Praktijkervaring met het elektronisch patiëntendossier bij langdurige behandelingen in de ggz, 394 - 401

Oorspronkelijk artikel

2014/4

P. Ter Horst, M. van Ham, M. Spreen, S. Bogaerts

Behandelevaluatie en klinische besluitvorming met HKT-30-ROM, 228 - 236

Oorspronkelijk artikel

2013/2

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman, K. Saalmink, S. Rasing, C.P.F. van der Staak

Inschatten van agressie tijdens contacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: een replicatiestudie, 93 - 100

Oorspronkelijk artikel

2012/5

K. de Vries, M. Spreen

De HKT-30 als instrument voor beslismomenten binnen een tbs-behandeling, 429 - 438

Oorspronkelijk artikel

2012/4

V. de Vogel, M. de Vries Robbé, W. van Kalmthout, C. Place

Risicotaxatie van geweld bij vrouwen: ontwikkeling van de ‘Female Additional Manual’ (FAM), 329 - 338

Overzichtsartikel

2010/5

G.T. Blok, E. de Beurs, A.G.S. de Ranitz, T. Rinne

Psychometrische stand van zaken van risicotaxatie-instrumenten voor volwassenen in Nederland, 331 - 341

Oorspronkelijk artikel

2009/4

E. de Jonge, H.L.I. Nijman, S.M.M. Lammers

Gedragsveranderingen tijdens tbs-behandeling: een multicenteronderzoek, 205 - 215

Overzichtsartikel

2009/3

A.J. Tholen

Beoordeling en management van het risico op gewelddadig gedrag, 173 - 182

Oorspronkelijk artikel

2009/10

W.H.M. Peek, M.A. Nugter

'Ik zit mijn tijd wel uit…' Forensisch psychiatrische pilotstudie naar recidive bij patiënten met een strafrechtelijke plaatsing , 715 - 725

Oorspronkelijk artikel

2007/4

E. Brand, H. Nijman

Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten, 221 - 232

Oorspronkelijk artikel

2005/8

N. Duits, M. van Casteren, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Risicotaxatie van geweldsrecidive bij jeugdigen , 511 - 518

Oorspronkelijk artikel

2004/8

W.J. Canton, T.S. van der Veer, P.J.A. van Panhuis, R. Verheul, W. van den Brink

De voorspellende waarde van risicotaxatie bij de rapportage pro Justitia Onderzoek naar de HKT-30 en de klinische inschatting, 525 - 535

Oorspronkelijk artikel

2004/8

W.J. Canton, T.S. van der Veer, P.J.A. van Panhuis, R. Verheul, W. van den Brink

De betrouwbaarheid van risicotaxatie in de pro Justitia rapportage Een onderzoek met behulp van de HKT-30, 537 - 542

Overzichtsartikel

2001/10

E.F.J.M. Brand, G.J.M. Diks

Richtlijnen voor risicotaxatie in de forensische diagnostiek: theorie en praktijk, 693 - 704