Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: recidive

Onderzoeksartikel

2018/10

I. Kusters, J.E. van Horn, T.E.A. Cnossen

Forensische (F)ACT: een onderzoek naar indicatiestelling, risicotaxatie en recidive, 672 - 681

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

M.H. Nagtegaal, K. Goethals, G. Meynen

De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief, 739 - 745

Oorspronkelijk artikel

2014/4

M.J. Nowak, M.A. Nugter

‘Ik zit mijn tijd wel uit…’ II. Een replicatieonderzoek naar recidiven bij patiënten met een strafrechtelijke machtiging, 237 - 246

Overzichtsartikel

2014/1

S.M.M. Lammers, S.E. Soe-Agnie, H.A. de Haan, G.A.M. Bakkum, E.R. Pomp, H.J.M. Nijman

Middelengebruik en criminaliteit: een overzicht, 32 - 39

Oorspronkelijk artikel

2012/6

J.E. van Horn, M.J. Eisenberg, S. van Kuik, G.M. van Kinderen

Psychiatrische stoornissen en recidive bij geweldplegers met dubbele diagnose; vergelijking met andere subgroepen geweldplegers, 497 - 507

Oorspronkelijk artikel

2009/10

W.H.M. Peek, M.A. Nugter

'Ik zit mijn tijd wel uit…' Forensisch psychiatrische pilotstudie naar recidive bij patiënten met een strafrechtelijke plaatsing , 715 - 725