Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: geriatric psychiatry

Onderzoeksartikel

2020/3

M.F. Kluiver, L. van Diermen, Y. Madani, D. Schrijvers

De impact van elektroconvulsietherapie op opnameduur bij ouderen: retrospectief dossieronderzoek, 180 - 186

Onderzoeksartikel

2019/8

N.E.D.M. Frankowski, K.P. Grootens, C.A. van der Stelt, A. Noort, R.J. van Marum

‘Zegt u het maar, u bent de dokter’; patiënten op langdurige psychiatrische verblijfsafdelingen over hun medicatie, 527 - 535

Oorspronkelijk artikel

2012/10

M. Steenbeek, C. van Baarsen, B. Koekkoek

Psychiatrische consultatie in het verpleeghuis: een beschrijvend onderzoek naar kenmerken en beloop, 853 - 860

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

T.J. Heeren, F.R.J. Verhey

Nieuwe opleidingseisen psychiatrie: de positie van de ouderenpsychiatrie, 235 - 239