Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: ouderenpsychiatrie

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

M.L. Stek, P. Eikelenboom, A.T.F. Beekman

Ouderenpsychiatrie in Nederland, 131 - 136

Onderzoeksartikel

2020/3

M.F. Kluiver, L. van Diermen, Y. Madani, D. Schrijvers

De impact van elektroconvulsietherapie op opnameduur bij ouderen: retrospectief dossieronderzoek, 180 - 186

Onderzoeksartikel

2019/8

N.E.D.M. Frankowski, K.P. Grootens, C.A. van der Stelt, A. Noort, R.J. van Marum

‘Zegt u het maar, u bent de dokter’; patiënten op langdurige psychiatrische verblijfsafdelingen over hun medicatie, 527 - 535

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

P. Sienaert, M.L. Stek, H. Comijs, F.-L. de Winter, A. Dols, P. Eikelenboom, L. Emsell, K.H. Kho, R.M. Kok, J. Obbels, M.L. Oudega, D. Rhebergen, M. Vandenbulcke, O.A. van den Heuvel, E. van Exel, K. Vansteelandt, E. Verwijk, F. Bouckaert, H.P. Spaans

ResPECT – een decennium Vlaams-Nederlands onderzoek naar elektroconvulsietherapie, 626 - 631

Oorspronkelijk artikel

2012/10

M. Steenbeek, C. van Baarsen, B. Koekkoek

Psychiatrische consultatie in het verpleeghuis: een beschrijvend onderzoek naar kenmerken en beloop, 853 - 860

Oorspronkelijk artikel

2010/8

M.J. Aartsen, A.K. Spitsbaard, C. van Baarsen, A.D.F. Dhondt, M. Mascini, A. Nefs, A. Snoeijers, M. van Diest, R. Wilting

Een multicenterstudie naar betrouwbaarheid, validiteit en gevoeligheid voor verandering van de HONOS65+ binnen de ouderenpsychiatrie, 543 - 553

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

T.J. Heeren, F.R.J. Verhey

Nieuwe opleidingseisen psychiatrie: de positie van de ouderenpsychiatrie, 235 - 239

Korte bijdrage

2000/1 Millenniumnummer

L.A. Cahn

Ouderenpsychiatrie, 47 - 51