Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Trefwoordenregister: subspecialization

Korte bijdrage

2002/3

R.J.A. ten Doesschate

Psychiater: een veelzijdig beroep of een tussenstop naar subspecialisatie?, 193 - 198

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

W. van Tilburg

Generalisatie versus specialisatie, 225 - 228

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

T.J. Heeren, F.R.J. Verhey

Nieuwe opleidingseisen psychiatrie: de positie van de ouderenpsychiatrie, 235 - 239