Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Trefwoordenregister: addiction

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

W. van den Brink, G.M. Schippers

Verslaving en verslavingszorg, 91 - 97

Overzichtsartikel

2020/8 Psychedelica

W. van den Brink, J.J. Breeksema, E. Vermetten, R.A. Schoevers

Psychedelica bij de behandeling van verslaving en psychose, 650 - 658

Proefschriftartikel

2020/07

A. Snoek

Verslaving en autonomie: een drielaags model voor herstel, 575 - 581

Klinische Praktijk

2020/02

J. Evenepoel, K. Titeca

Phenibut: onschuldig voedingssupplement of gevaarlijk roesmiddel?, 157 - 160

Onderzoeksartikel

2019/1

R.J.T. Rutten, T.G. Broekman, G.M. Schippers

Voorspelling van de zorgconsumptie in de verslavingszorg; met MATE-intake-instrument beter dan met DSM-scores, maar onvoldoende als basis voor bekostiging, 41 - 47

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

G. Dom, W. van den Brink, A. Schellekens

Gepersonaliseerde behandeling bij stoornissen in het gebruik van alcohol en tabak, 166 - 173

Essay

2018/11

E. Blaauw, G. Anthonio, M. van der Meer-Jansma, A. van den Bos

Visie op de mens, visie op verslaving: een meervoudige kijk op problematiek en herstel, 774 - 781

Korte bijdrage

2017/2

P. Hopman, M. Blankers, G. Dom, R. Keet

Rookbeleid in de ggz; documentonderzoek en enquête, 111 - 115

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

M. Figee, C. Bervoets, D. Denys

Diepe hersenstimulatie in de psychiatrie, 638 - 642

Oorspronkelijk artikel

2015/7

L.C. van Boekel, E.P.M. Brouwers, J. van Weeghel, H.F.L. Garretsen

Stigmatisering van patiënten met een verslaving en de gevolgen voor de hulpverlening: een systematisch literatuuronderzoek, 489 - 497

Overzichtsartikel

2014/9

F. De Groot, M. Morrens, G. Dom

Acceptance and commitment therapy (ACT) en verslaving: een literatuuroverzicht, 577 - 585

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

W. van den Brink

Verslavingsgedrag van DSM-IV naar DSM-5, 206 - 210

Overzichtsartikel

2014/2

P.J. Carpentier

Verslaving in ontwikkelingsperspectief: de rol van antisociale gedragsstoornis en ADHD in de ontwikkeling van problematisch middelengebruik, 95 - 105

Essay

2013/4

P.E. Höppener, J.A. Godschalx-Dekker, B.J.M. van de Wetering

Gedwongen opname bij stoornissen in of door het gebruik van middelen, 269 - 277

Korte bijdrage

2013/11 themanummer Verslaving

B.B. Sizoo, P.J.M. van Wijngaarden-Cremers, R.J. van der Gaag

Autismespectrumstoornissen en verslaving, 873 - 878

Overzichtsartikel

2013/11 themanummer Verslaving

J. Luigjes, R. Breteler, S. Vanneste, D. de Ridder

Neuromodulatie als interventie voor verslaving: stand van zaken en toekomstperspectief, 841 - 852

Overzichtsartikel

2013/11 themanummer Verslaving

L. Schmaal, N. Broos, L. Joos, T. Pattij, A.E. Goudriaan

Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek, 823 - 831

Korte bijdrage

2013/11 themanummer Verslaving

W.A.J.M. de Wildt, E. Vedel

Psychologische behandeling van verslaving: focus voor de toekomst, 907 - 913

Korte bijdrage

2013/11 themanummer Verslaving

G. Dom, W. van den Brink

Ontwikkelingen in de farmacotherapie: geïndividualiseerde farmacotherapie?, 899 - 906

Essay

2012/8

R. Vandermeeren, M. Hebbrecht

Het duale procesmodel van verslaving; op weg naar een integratieve visie?, 731 - 740

Essay

2012/3

J. Boonekamp, R. Berghmans, W. Dondorp, G. de Wert

Zorg voor verslaafde zwangere vrouwen: rechtvaardiging van drang en dwang, 257 - 266

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

W. van den Brink, G.M. Schippers

Stagering en profilering bij verslaving, 941 - 948

Gevalsbeschrijving

2010/4

W.M. Hol, R. van der Zwaard, A. Hovestadt, H.J.G.M. van Megen

De man die er geen genoeg van kreeg; dopaminedysregulatiesyndroom bij de ziekte van Parkinson, 259 - 263

Overzichtsartikel

2009/11

E.F.J.M. Brand, T.P.C. Lucker, A.A. van den Hurk

Verslaving als risicofactor in de forensische psychiatrie, 813 - 820

Oorspronkelijk artikel

2005/1

B.R. Tjaden, M.M.J Koeter, W. van den Brink, H. Vertommen

De invloed van signatuur van de behandelinstelling op drop-out: een onderzoek bij drie typen verslavingszorginstellingen, 7 - 17