Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: adolescents

Klinische Praktijk

2019/12

S.M. Eenink, M. Kampman, L. Hendriks, G.J. Hendriks

Intensieve kortdurende behandeling voor jongeren met een hardnekkige obsessieve-compulsieve stoornis: drie gevalsbeschrijvingen, 884 - 890

Klinische Praktijk

2018/11

M. de Meulenaere, J. de Meulenaere

Oppositioneel gedrag bij een 14-jarige jongen als eerste klinische symptoom van de ziekte van Wilson, 786 - 789

Gevalsbeschrijving

2018/1

J.A. Koudstaal, G. Schout, R.H.B. Simons-Van Alphen, R.R.J.M. Vermeiren

Eigen Kracht-conferenties bij suïcidale adolescenten, 51 - 54

Oorspronkelijk artikel

2017/6

E. Deboosere, J. Steyaert, M. Danckaerts

Het gebruik van antipsychotica bij kinderen en jongeren in België, 2005-2014, 329 - 338

Korte bijdrage

2016/6

M.C. van der Laan, T. Rietveld, S.B.B. de Boer

Hoe beleven opgenomen adolescenten separatie en andere vormen van dwang?, 471 - 475

Overzichtsartikel

2014/5

D.J. Feenstra, J. Hutsebaut

De prevalentie, ziektelast, structuur en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten, 319 - 325

Overzichtsartikel

2013/9

L. Amrani, L. De Backer, G. Dom

Piekdrinken op jonge leeftijd: gevolgen voor neurocognitieve functies en genderverschillen, 677 - 689

Oorspronkelijk artikel

2013/6

L. van den Reijen, H. Nijman, B. Orobio de Castro, R. Schmitz

Kenmerken van jongeren met gedragsproblemen en samenhang met het voltooien van een residentiële behandeling, 395 - 404

Oorspronkelijk artikel

2013/10

V.M. Hendriks, E. van der Schee, P. Blanken

Multidimensionele gezinstherapie en cognitieve gedragstherapie bij adolescenten met een stoornis in het gebruik van cannabis; een gerandomiseerd onderzoek1, 747 - 759

Korte bijdrage

2013/1

P. Wilhelm, M.A.C. van Diepen, L. Nieuwenhuis, T.L.A. Boulogne

Geen effect van energiedrank op de cognitieve prestaties van jongeren, 57 - 62

Overzichtsartikel

2012/9

S. Tremmery, A. de Decker, M. De Hert, J. De Varé, M. Danckaerts

Agressiebeleid op een forensische psychiatrische unit voor adolescenten; literatuuroverzicht en implementatie in de praktijk, 797 - 806

Korte bijdrage

2012/5

F.V.A. van Oort, J. Ormel, F.C. Verhulst

Angstsymptomen bij adolescenten; bevindingen uit de TRAILS-studie, 463 - 469

Oorspronkelijk artikel

2011/6

R.H.J. Hornsveld, F.W. Kraaimaat

Een groepsbehandeling van gewelddadige adolescenten op een forensisch psychiatrische polikliniek; eerste resultaten, 333 - 342

Overzichtsartikel

2010/5

W.A. Overbeek, M.A.M. de Vroede, B.E. Lahuis, M.H.J. Hillegers, E.R. de Graeff-Meeder

Antipsychotica en metabole afwijkingen bij kinderen en adolescenten; een literatuuroverzicht en aanbevelingen voor de praktijk, 311 - 320

Oorspronkelijk artikel

2009/9

L. Van Rijsselberghe, G. Portzky, C. van Heeringen

Zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten in Vlaanderen, 629 - 640

Korte bijdrage

2009/6

K. Greaves-Lord, F.C. Verhulst, A.J. Oldehinkel, J. Ormel, A.C. Huizink

Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie, 401 - 406

Overzichtsartikel

2009/6

H. Tandt, K. Audenaert, C. van Heeringen

SSRI's en suïcidaliteit bij volwassenen, adolescenten en kinderen, 387 - 393

Oorspronkelijk artikel

2005/8

N. Duits, M. van Casteren, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Risicotaxatie van geweldsrecidive bij jeugdigen , 511 - 518

Overzichtsartikel

2005/10

N. Duits, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Inschatting van de kans op geweldsrecidive in het onderzoek pro Justitia van jongeren. Een klinische benadering , 671 - 679

Oorspronkelijk artikel

2003/4

Y.E. van Campen, J.H.M. Duyx

Transseksuele adolescenten vóór de behandeling: achtergrond en functioneren , 193 - 201

Overzichtsartikel

2002/6 Themanummer Psychiatrie en Gender

E.F. van den Ban, J.K. Buitelaar

Genderverschillen bij adhd en autisme op jonge leeftijd, 403 - 408

Gevalsbeschrijving

2002/5

K.M.L.G.E. Felix, W.W. van den Broek, C.G. Reichart

Elektroconvulsietherapie (ect) bij een vijftienjarige patiënte, 345 - 349

State-of-the-art-artikel

2000/10

Th.A.H. Doreleijers

Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen en delinquent gedrag in de adolescentie, 739 - 749

Overzichtsartikel

1999/4

F.J. Esmeijer, J.W. Veerman, H.M.P. van Leeuwen

Gestructureerde interviews voor dsmclassificatie van psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen , 209 - 218

Overzichtsartikel

1999/2

R.R.J.M. Vermeiren, D. Deboutte

Vóórkomen en verloop van obsessief en compulsief gedrag bij kinderen , 85 - 94