Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: symptoms

Overzichtsartikel

2017/1

A.C. Schrier, S.J. Hogerzeil, M.A.S. de Wit, A.T.F. Beekman

Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland: prevalentie, symptomen, risico- en beschermende factoren in de algemene bevolking Een systematische review, 30 - 39

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

J.A. Vorstman, E.J. Breetvelt, M.H. Hillegers, F.E. Scheepers

Psychose: symptomen en stoornissen onderscheiden bij kinderen en adolescenten, 928 - 932

Oorspronkelijk artikel

2009/5

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger

Symptomen bij een depressie; bevindelijk gereformeerde versus niet-kerkelijke patiënten, 279 - 289

Gevalsbeschrijving

2007/6

H. Kajosch, N. Vanderbruggen, K. Keymolen, H. D'haenen † , E. De Baerdemaeker

Matige zwakzinnigheid en complexe psychiatrische symptomatologie die gepaard gaan met een submicroscopische subtelomerische deletie van een lange arm van chromosoom 3, 405 - 409

Korte bijdrage

2007/5

S. Hageman, F. Van Den Eede, F. Vandendriessche, S. Claes

Psychopathologie bij draagsters van de fragiele-X-mutatie, 327 - 331

Overzichtsartikel

2005/6

P.N. van Harten

Katatonie, een syndroom om te herinneren, 371 - 382

Oorspronkelijk artikel

2004/9

C. Matton, M. Wampers, M. De Hert, J. Peuskens

Ziekte-inzicht bij patiënten met schizofrenie, 589 - 599

Gevalsbeschrijving

2001/10

A.C.M. Vergouwen, M.W.J. Koopmans, T. Kuipers

Symptomen en beloop van de manie: niet altijd een klassieke presentatie, 727 - 731