Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: ggz

Essay

2020/07

Y. Meesters, K.C.H.J. Smolders, J. Kamphuis, Y.A.W. de Kort

Huisvesting, lichtinval, groenvoorziening en geestelijke gezondheid, 555 - 563

Essay

2018/2

J. van Os, PH. Delespaul

Een valide kwaliteitskader voor de ggz: van benchmark-ROM aan de achterkant naar regionale regie en cocreatie aan de voorkant, 96 - 104

Essay

2017/9

C.L. Mulder, J. van Weeghel, A. Wierdsma, J. Zoeteman, A. Schene

Expertise van de ggz in de frontlinie bij de zorg voor personen met verward gedrag ofwel met acute (zorg)nood, 537 - 545

Oorspronkelijk artikel

2017/6

S.E. Gerritsen, G.C. Dieleman, M.A.C. Beltman, A.A.M. Tangenbergh, A. Maras, T.A.M.J. van Amelsvoort, A.L. van Staa

Transitiepsychiatrie in Nederland: ervaringen en opvattingen van ggz-professionals, 341 - 349

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

P.P.T. Jeurissen, B.A. Ravesteijn, R.T.J.M. Janssen, M.A.C. Tanke

Op weg naar een duurzame ggz; een beleidsperspectief, 683 - 687

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

F.R.M. Portrait, B. van den Berg

De betalingsbereidheid voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, 759 - 765

Oorspronkelijk artikel

2013/10

W.M.A. Verhoeven, J.I.M. Egger, E.A.M. Wingbermühle, M.K.F. Schneider

Topklinische neuropsychiatrie: een succesvolle interdisciplinaire benadering, 733 - 742

Oorspronkelijk artikel

2008/4

A. Huisman, A.J.F.M. Kerkhof

Preventie van suïcide na ontslag uit klinische opname: een inventarisatie, 197 - 203

Essay

2006/11 Themanummer Psychiatrie en Filosofie

E.P. Veening

Dilemma's in de ggz. Een kwantificerende benadering, 867 - 872