Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: rehabilitatie

Klinische Praktijk

2020/5

K.M.L. Huijbregts, L.H. Grobbink, M. Jansen, E.J. Verhoeven, F.E. van Dijk

Monitoren met vier herstelfasen; eerste ervaringen binnen FACT, 385 - 392

Oorspronkelijk artikel

2016/7

A. Muntingh, M. Laheij, H. Sinnema, M. Zoun, A. van Balkom, A. Schene, J. Spijker

Kwaliteit van leven en klachten na een zelfmanagementtraining bij patiënten met chronische angst en depressie: een gerandomiseerde studie, 504 - 512

Oorspronkelijk artikel

2010/10

H. Michon, J. van Weeghel

Rehabilitatieonderzoek in Nederland; overzicht van onderzoek en synthese van recente bevindingen, 683 - 694

Oorspronkelijk artikel

2003/1

W.E. Swildens, A.J. van Keijzerswaard, T.F. van Wel, G.J.J. de Valk, M.W. Valenkamp

Individuele rehabilitatie voor chronische psychiatrische patiënten: een open onderzoek , 15 - 26

Oorspronkelijk artikel

2002/9

T.F. van Wel, A.J.A. Felling, J.M.G. Persoon

De invloed van rehabilitatie op het activiteiten- en participatieniveau van chronisch psychiatrische patiënten: een effectonderzoek, 589 - 597

Overzichtsartikel

2001/9

J. Dröes

Rehabilitatie-effectonderzoek: een inventarisatie, 621 - 629

Oorspronkelijk artikel

2001/6

P. Boersma, J.J.M. Dekker, M. van der Gaag, B.G.M. Puite, H. Blankman

Aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot 'omgaan met antipsychotische medicatie', 375 - 384