Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: opleiding psychiatrie

Opinie

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

O. Cools, K. Hebbrecht

De opleiding psychiatrie in Vlaanderen door de ogen van de arts-specialist in opleiding, 153 - 158

Onderzoeksartikel

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

N. Rühl, B.M. van Hulst, B. de Leede, A. Oosterling

Entrustable professional activities voor het Nederlandse opleidingsplan psychiatrie, 194 - 199

Korte bijdrage

2014/10

L. Rietveld, H.J. Gijsman

Training interactievaardigheden voor artsen in opleiding tot psychiater, 680 - 684

Korte bijdrage

2002/9

F. Verheij

Wat wordt de plaats van de opleiding kinder- en jeugdpsychiatrie in de opleiding psychiatrie?, 621 - 625

Korte bijdrage

2002/3

R.J.A. ten Doesschate

Psychiater: een veelzijdig beroep of een tussenstop naar subspecialisatie?, 193 - 198

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

C.M.T. Gijsbers van Wijk, R.C. van der Mast

De opleiding psychiatrie in een veranderend maatschappelijk perspectief: feminisatie en seksesegregatie, 245 - 250

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

F. Verheij

Plaats van de kinder- en jeugdpsychiatrie in de opleiding tot psychiater, 229 - 234

Korte bijdrage

2000/2

H.J. Kolthof, N. Schutter, E. Hoencamp

Hoe kunnen psychiaters in opleiding omgaan met de emotionele aspecten van agressie en suïcide?, 117 - 120