Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: risk factors

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

J. van Os, R. Verkooyen, M. Hendriks, C. Henquet, M. Bak, M. Marcelis, PH. Delespaul, L. Krabbendam, I. Myin-Germeys

De ontogenese van psychotische stoornis;een model van kwetsbaarheid voor psychose, persistentie en belemmering, 77 - 83

Essay

2021/2 Proactieve psychiatrie

G.A.M. Widdershoven, Y. Voskes, S.M.P. van Veen

Naar een proactieve psychiatrische ethiek: een zorgethisch perspectief, 150 - 153

Onderzoeksartikel

2020/5

V. de Vogel, J. Stam, Y.H.A. Bouman, P. Ter Horst, M. Lancel

Vrouwen onder invloed: een studie naar genderverschillen in middelengebruik bij forensisch psychiatrische patiënten, 332 - 339

Onderzoeksartikel

2020/12

T. van den Hazel, R. Didden, H.L.I. Nijman, D.P. de Beurs

Suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking, 1022 - 1029

Overzichtsartikel

2016/5

W. Merckx, D. Van West

Gedragsstoornissen bij meisjes: een overzicht van risicofactoren en ontwikkelingsverloop, 380 - 387

Oorspronkelijk artikel

2016/2

A. Reynders, A.J.F.M. Kerkhof, G. Molenberghs, C. van Audenhove

Risicofactoren en beschermende factoren inzake suïcide in Nederland en Vlaanderen, 105 - 113

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

M.H. Nagtegaal, K. Goethals, G. Meynen

De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief, 739 - 745

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D.E. Tenback, P.R. Bakker, P.N. van Harten

Risicofactoren van tardieve bewegingsstoornissen bij schizofrenie, 120 - 124

Overzichtsartikel

2014/11

E. Opmeer, R. Kortekaas, A. Aleman

Hersenactiviteit als endofenotype voor het genetisch onderzoek naar depressie, 717 - 725

Korte bijdrage

2013/6

P.G.W.M. Wuisman, M.G.F. Wuisman-Frerker, M.M.B. van Pelt-Halders

Monitoring van risicofactoren bij het gebruik van antipsychotica, 439 - 445

Overzichtsartikel

2007/8

N.W.H. Jansen, M.J.H. Huibers, L.G.P.M. van Amelsvoort, IJ. Kant

Etiologie van langdurige vermoeidheid onder werknemers. Overzicht van bevindingen uit de Maastrichtse Cohort Studie, 537 - 545

Overzichtsartikel

2006/6

M.C. Klaassen, D.H. Nieman, H.E. Becker, D.H. Linszen

Wanneer heeft detectie van hoogrisicofactoren voor een eerste psychose zin?, 467 - 476

Overzichtsartikel

2006/4

W.F. Scholte

Door clozapine geïnduceerde agranulocytose: genetische en immunologische verklaringen, 295 - 302

Gevalsbeschrijving

2005/8

M. Creemers, N.J. de Mooij

Dehydratie: een risicofactor voor het maligne neurolepticasyndroom , 543 - 547