Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: therapy

Overzichtsartikel

2020/8 Psychedelica

M. van Elk

Neurowetenschappelijke en psycho­logische verklaringen voor de thera­peutische effecten van psychedelica, 677 - 683

Oorspronkelijk artikel

2017/11

G. Beldman, H.H.L.M. Kessels, I.W. de Groot

Het effect van een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining bij patiënten met een complexe posttraumatische stressstoornis, 672 - 679

Overzichtsartikel

2011/6

D.J.L.G. Schutter

Transcraniële magnetische stimulatie als behandelingsvorm voor depressie, 343 - 353

Oorspronkelijk artikel

2010/6

S.P.J. van Alphen, N. Bolwerk, A.C. Videler, J.H.A. Tummers, R.J.J. van Royen, H.P.J. Barendse, K.A.P. Penders, C. Scheepers, R. Verheul

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: delphi-onderzoek onder Nederlandse en Vlaamse experts over specifieke diagnostische en therapeutische aspecten, 375 - 386

Overzichtsartikel

2007/8

A.C.M. Vergouwen, H. Burger, T.J.M. Verheij, G.F. Koerselman

Hoe kunnen de resultaten van de eerstelijnsbehandeling van depressie worden verbeterd?, 559 - 567

Overzichtsartikel

2007/5

W.J.B. van Ingen Schenau, P.W. Wisman

Is herziening nodig van de richtlijn angststoornissen voor wat betreft de obsessieve compulsieve stoornis?, 315 - 325

Overzichtsartikel

2007/4

A.J.F. Neeleman

Seksualiteit als thema in de behandeling van mensen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis, 233 - 240

Gevalsbeschrijving

2007/11

M.E.C. Neve, J. Huyser, J.H. Eshuis, J.G. Storosum

Elektroconvulsieve therapie bij therapieresistente manie, 851 - 854

Oorspronkelijk artikel

2007/10

B. Soenens, W. Nevelsteen, W. Vandereycken

De betekenis van perfectionisme bij eetstoornissen. Een vergelijkend onderzoek, 709 - 718

Korte bijdrage

2006/5

J.A. Fiselier, A.E. van der Waal, J. Spijker

Psychiater, patiënt en religie: meer dan coping alleen, 383 - 386

Gevalsbeschrijving

2006/3

A.N. van Dalfsen, F. Van Den Eede, B. Van Den Bossche, B.G.C. Sabbe

Benzodiazepinen bij de behandeling van katatonie, 235 - 239

Oorspronkelijk artikel

2004/4

L. van der Post, J. Peen, R.A. Schoevers, J. Dekker

Psychiatrische behandeling na een inbewaringstelling1, 209 - 217

Overzichtsartikel

2004/3

S.P.J. van Alphen, G.J.J.A. van Engelen, Y. Kuin, J.J.L. Derksen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, 145 - 156

Korte bijdrage

2001/9

E. Peters, L. de Haan

Vrouwen met schizofrenie: onderzoeksbevindingen en implicaties voor de behandeling, 639 - 644