Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: eating disorders

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

H.W. Hoek, W. Vandereycken

Een kwarteeuw onderzoek en behandeling van eetstoornissen, 85 - 89

Proefschriftartikel

2020/02

G.S. Kuipers, L.A. van der Ark, M.H.J. Bekker

Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa, 148 - 156

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

M. Figee, C. Bervoets, D. Denys

Diepe hersenstimulatie in de psychiatrie, 638 - 642

Overzichtsartikel

2015/4

A.E. Dingemans, E.F. van Furth

Eetstoornissen niet anderszins omschreven: een echte eetstoornis, 258 - 264

Essay

2015/10

A.A. Spek

Eetproblemen bij mensen met een autismespectrumstoornis zonder intellectuele beperking, 749 - 756

Korte bijdrage

2014/3 Themanummer DSM-5

H.W. Hoek, A.A. van Elburg

Voedings- en eetstoornissen in de DSM-5, 187 - 191

Korte bijdrage

2012/9

W. Vandereycken, L. Aerts, E. Dierckx

Onderzoek naar de kennis van patiënten over de mogelijke lichamelijke gevolgen van hun eetstoornis, 823 - 828

Oorspronkelijk artikel

2011/10

S. Perdaens, G. Pieters

Eetstoornissen op het internet; een onderzoek naar de kwaliteit van Nederlandstalige websites, 695 - 703

Oorspronkelijk artikel

2007/10

B. Soenens, W. Nevelsteen, W. Vandereycken

De betekenis van perfectionisme bij eetstoornissen. Een vergelijkend onderzoek, 709 - 718

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

W. Vandereycken, L. Claes, H. Bloks

Meetinstrumenten bij eetstoornissen, 701 - 704

Oorspronkelijk artikel

2000/3

G. Noordenbos, A. Oldenhave, N. Terpstra, J. Muschter

Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patiënten met chronische eetstoornissen, 145 - 155