Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: anorexia nervosa

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

H.W. Hoek, W. Vandereycken

Een kwarteeuw onderzoek en behandeling van eetstoornissen, 85 - 89

Onderzoeksartikel

2020/9

V.C. Snouckaert, A.A. Spek

Het ontstaan van anorexia nervosa bij mensen met een autismespectrum-stoornis; een kwalitatief en retrospectief onderzoek, 760 - 767

Onderzoeksartikel

2020/07

S.H.W. Mares, M.S. Vroling

Trauma en anorexia nervosa: samenhang tussen traumakenmerken, PTSS en de duur van de eetstoornis, 541 - 548

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

M. Figee, C. Bervoets, D. Denys

Diepe hersenstimulatie in de psychiatrie, 638 - 642

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

A.A. van Elburg, U.N. Danner

Anorexia nervosa en adolescenten, 923 - 927

Oorspronkelijk artikel

2014/11

G.E. van Son, R. Quek, A.J Fogteloo, E.F. van Furth

Criteria voor opname van volwassenen met anorexia nervosa op een interne afdeling van een algemeen ziekenhuis; enquête onder internisten, 708 - 716

Gevalsbeschrijving

2010/6

I.M. Hein, C. Huyser

Olanzapine in de behandeling van adolescenten met anorexia nervosa, 417 - 421

Gevalsbeschrijving

2008/8

M. Vandepitte, W. Vandereycken

Waterintoxicatie bij twee meisjes met anorexia nervosa, 545 - 548

Gevalsbeschrijving

2007/3

T. Callewaert, W. Vandereycken

Ontwikkeling en behandeling van anorexia nervosa bij patiënten met het turnersyndroom, 189 - 193

Korte bijdrage

2007/2

K. Dewandeleer, W. Vandereycken

Psycho-educatie over osteoporose bij patiënten met anorexia nervosa, 105 - 109

Overzichtsartikel

2006/6

R. van der Zwaard, A.S. de Leeuw, F. van Dael, L.M.E. Knook

… met psychotische kenmerken? Een onderzoek naar het waanachtige karakter van overtuigingen buiten het psychosencluster , 461 - 466

Gevalsbeschrijving

2005/1

E.C.A. Collumbien

Het refeeding-syndroom , 45 - 49

Oorspronkelijk artikel

2003/5

R.J. Huy, A.A. van Elburg, R. Sieders, E. Stevelmans, H.P.F. Koppeschaar, S.H.M. van Goozen, H. van Engeland

Allopregnanolon en anorexia nervosa, 243 - 250

Overzichtsartikel

2003/1

F.L. Wojciechowski, A. Geilen-van Hulst

Subtypering van anorexia nervosa , 27 - 34

Oorspronkelijk artikel

2000/3

G. Noordenbos, A. Oldenhave, N. Terpstra, J. Muschter

Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patiënten met chronische eetstoornissen, 145 - 155