Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: genetica

Klinische Praktijk

2019/12

W. van Roey, A. Vogels, P. Emmery

Patiënten met ARHGEF9-mutatie: rol van genetica in de psychiatrische praktijk, 891 - 896

Overzichtsartikel

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

K. Vermeulen, A. Vogels

Gedragsfenotypes en recente ontwikkelingen in het genetisch onderzoek, 779 - 785

Oorspronkelijk artikel

2016/1

J.F. ter Harmsel, T. Molendijk, C.G. van El, A. M’charek, M. Kempes, T. Rinne, T. Pieters

Rapportages pro Justitia van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie in retrospectief; toepassingen van genetische en neurowetenschappelijke inzichten, in 2000 en 2009, 20 - 29

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

T.J.C. Openneer, M. Abdulkadir, N.J. Forde, A. Dietrich*, P.J. Hoekstra*

Internationale samenwerking geeft nieuwe impulsen aan onderzoek naar stoornis van Gilles de la Tourette, 902 - 906

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

C.M. Middeldorp

Genetica en psychische stoornissen op de kinderleeftijd: erfelijkheid en de zoektocht naar genen, 876 - 880

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

P.R. Bakker, J. van Os, P.N. van Harten

De genetica van antipsychotica-gerelateerde bewegingsstoornissen, 114 - 119

Overzichtsartikel

2014/11

E. Opmeer, R. Kortekaas, A. Aleman

Hersenactiviteit als endofenotype voor het genetisch onderzoek naar depressie, 717 - 725

Essay

2014/10

P.J.M. van Wijngaarden-Cremers, P. van Deurzen, I. Oosterling, W. Groen, M. Langen, A.L. Lagro-Janssen, R.J. van der Gaag

Een veranderende kijk op psychiatrische stoornissen, 670 - 679

Overzichtsartikel

2009/9

M. Swets, C.M. Middeldorp, R.A. Schoevers

Erfelijkheid en omgevingsinvloeden bij psychiatrische stoornissen, 651 - 663

Essay

2007/11

J.C. van der Stel

In genes we trust versus het gen voorbij. Over schizofrenie, 813 - 822

Overzichtsartikel

2004/5

D.C. Cath, T.C.A.M. Woerkom, R. Bruggeman

De samenhang tussen tics, drang en dwang: een vergelijking van het syndroom van Gilles de la Tourette met de obsessieve-compulsieve stoornis, 305 - 316

Overzichtsartikel

2004/11

I.D.C. van Balkom, F.A. Beemer, R.C.M. Hennekam

Ernstige gedragsproblemen bij kinderen met een verstandelijke handicap: het Smith-Magenis-syndroom, 747 - 754

Overzichtsartikel

2004/1

M. Figee, T. van Amelsvoort, L. de Haan, D.H. Linszen

Genetisch onderzoek bij schizofrenie, 15 - 26

Korte bijdrage

2000/4 Themanummer Psychiatrie en Opleiding

W.M.A. Verhoeven, S. Tuinier †

Psychiatrie als neurowetenschap, 257 - 263