Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: geweld

Oorspronkelijk artikel

2014/7

V. de Vogel, J. Stam, Y. Bouman, P. Ter Horst, M. Lancel

Gewelddadige vrouwen: een multi-centeronderzoek naar kenmerken van vrouwelijke forensisch psychiatrische patiënten, 439 - 447

Overzichtsartikel

2014/1

S.M.M. Lammers, S.E. Soe-Agnie, H.A. de Haan, G.A.M. Bakkum, E.R. Pomp, H.J.M. Nijman

Middelengebruik en criminaliteit: een overzicht, 32 - 39

Oorspronkelijk artikel

2012/6

M.C.A. Liem, D.J. Vinkers

Levensdelicten door verdachten met een psychotische stoornis in Nederland, 509 - 516

Oorspronkelijk artikel

2011/6

R.H.J. Hornsveld, F.W. Kraaimaat

Een groepsbehandeling van gewelddadige adolescenten op een forensisch psychiatrische polikliniek; eerste resultaten, 333 - 342

Overzichtsartikel

2009/3

A.J. Tholen

Beoordeling en management van het risico op gewelddadig gedrag, 173 - 182

Oorspronkelijk artikel

2005/8

N. Duits, M. van Casteren, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Risicotaxatie van geweldsrecidive bij jeugdigen , 511 - 518

Overzichtsartikel

2005/8

R.C. Brouwers, M.T. Appelo, T.I. Oei

Impulsief gewelddadig gedrag , 533 - 542

Overzichtsartikel

2005/10

N. Duits, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Inschatting van de kans op geweldsrecidive in het onderzoek pro Justitia van jongeren. Een klinische benadering , 671 - 679

Oorspronkelijk artikel

2004/9

H. Nijman, M. Geurkink

Agressie van gedetineerden met psychiatrische stoornissen, 601 - 609

Korte bijdrage

2003/6

J. Daems, K. Vandenbosch, G. Pieters

Agressie bij het syndroom van Asperger: een literatuurbeschouwing , 341 - 345

Oorspronkelijk artikel

2001/11

E. Speybrouck, G. Pieters, S. Joos

Geweld van patiënten tegen psychiaters in opleiding in Vlaanderen: een retrospectief onderzoek, 751 - 756

Korte bijdrage

2000/3

G. Pieters, A. Janssens

Geweld tegen begeleiders in voorzieningen voor beschut wonen, 183 - 187

Oorspronkelijk artikel

2000/11

P.J.A. van Panhuis, P.M.A.J. Dingemans

Geweld en psychotische ziekte, 793 - 802