Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: depressieve stoornis

Klinische Praktijk

2020/12

D.W. van der Spek, R.A. van Grieken

Eerder behandelen van persoonlijkheidsstoornissen bij therapieresistente depressies, 1067 - 1072

Klinische Praktijk

2020/12

S.Y. Smith-apeldoorn, B.C.M. Haarman, H.M. Schuppert

Elektroconvulsietherapie bij een 12-jarige jongen met een ernstige depressie, 1080 - 1085

Accreditatieartikel

2019/4

M. ten Have, R. de Graaf, S. van Dorsselaer, M. Tuithof, M. Kleinjan, B.W.J.H. Penninx

Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2, 234 - 234

Onderzoeksartikel

2019/1

M. ten Have, R. de Graaf, S. van Dorsselaer, M. Tuithof, M. Kleinjan, B.W.J.H. Penninx

Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2, 22 - 31

Overzichtsartikel

2017/6

J.E. Verhoeven, P. van Oppen, B.W.J.H. Penninx

Psychische stress en cellulaire veroudering: de samenhang tussen depressie, angst en telomeerlengte, 350 - 359

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

M. Figee, C. Bervoets, D. Denys

Diepe hersenstimulatie in de psychiatrie, 638 - 642

Overzichtsartikel

2015/4

K.M. van Steenbergen-Weijenburg, C.M. van der Feltz-Cornelis, T.B. van Benthem, E.K. Horn, R. Ploeger, J.W. Brals, C. Leue, J. Spijker, L. Hakkaart-Van Roijen, F.F.H. Rutten, A.T.F. Beekman

Collaborative care voor de behandeling van comorbide depressieve stoornis bij chronisch lichamelijk zieke patiënten op een polikliniek van een algemeen ziekenhuis, 248 - 257

Overzichtsartikel

2014/7

E. Driessen, P. Cuijpers, S.D. Hollon, H.L. Van, J.J.M. Dekker

De effectiviteit van psychologische behandelingen voor depressie: een overzicht van nieuwe onderzoeksbevindingen, 455 - 462

Overzichtsartikel

2014/10

L. Willaert, P. Verbeke, P. Sienaert, J. De Fruyt

Irreversibele monoamineoxidaseremmers bij depressieve stoornissen: snel afgenomen gebruik in Vlaanderen, 651 - 659

Overzichtsartikel

2011/4

J. Spijker, W.A. Nolen

Het algoritme voor de biologische behandeling van depressie in de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn depressie, 223 - 233

Korte bijdrage

2010/10

J. Spijker, I.M. van Vliet, J.A.C. Meeuwissen, A.J.L.M. van Balkom

Herziening van de multidisciplinaire richtlijnen angst en depressie, 715 - 718

Oorspronkelijk artikel

2010/1

S. Wilson, S. van Loo, T. Geuens, S.J. Claes

Persoonlijkheidskenmerken bij patiënten die volledig hersteld zijn van een depressieve stoornis, 9 - 16

Oorspronkelijk artikel

2009/5

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger

Symptomen bij een depressie; bevindelijk gereformeerde versus niet-kerkelijke patiënten, 279 - 289

Korte bijdrage

2009/12

S. Thio, A.J.L.M. van Balkom

Effectiviteit van antidepressiva; implicaties van twee meta-analysen voor de klinische praktijk, 887 - 891

Gevalsbeschrijving

2008/5

J.A. Brunekreeft, S.M. Peerdeman, D. Rhebergen

Subduraal hematoom en depressie, 295 - 299

Overzichtsartikel

2007/8

A.C.M. Vergouwen, H. Burger, T.J.M. Verheij, G.F. Koerselman

Hoe kunnen de resultaten van de eerstelijnsbehandeling van depressie worden verbeterd?, 559 - 567

Oorspronkelijk artikel

2007/6

S. Kool, R. Schoevers, I.J. Duijsens, J. Peen, G. van Aalst, F. de Jonghe, J. Dekker

Behandeling van de depressieve stoornis en comorbide persoonlijkheidspathologie: gecombineerde therapie versus farmacotherapie, 361 - 372

Overzichtsartikel

2007/10

M. Repko, W. van den Brink, J. Huyser

Kunnen patiënten met een depressieve stoornis stoppen met roken?, 753 - 762

Oorspronkelijk artikel

2006/8

I.M. de Vreede, H. Burger, I.M. van Vliet

Voorspelling van de effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij een depressieve stoornis met routinematig verzamelde data, 619 - 625

Oorspronkelijk artikel

2006/4

T.K. Birkenhäger, W.W. van den Broek, P.G. Mulder, J.A. Bruijn, P. Moleman

De vergelijking van de effectiviteit van twee behandelingsstrategieën bij opgenomen patiënten met een depressieve stoornis, 271 - 282

Korte bijdrage

2006/3

V. Jans, F. Bouckaert, V. Wils, J. Peuskens

Recente bevindingen betreffende behandelmogelijkheden voor laat ontstane depressie met vasculaire hersenletsels , 223 - 227

Overzichtsartikel

2006/2

M.P.B.I. Pier, W. Hulstijn, J.J.M. van Hoof, B.G.C. Sabbe

Psychomotorische vertraging bij depressie, gemeten met visuomotorische taken , 95 - 106

Oorspronkelijk artikel

2005/6

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger, J.A. Bruijn

De invloed van medicatieresistentie op het kortetermijneffect van elektroconvulsietherapie1, 351 - 358

Overzichtsartikel

2005/3

D. Van West, G. Kenis, M. Maes

Cytokines en de depressieve stoornis: een psycho-immunologische kijk op de etiologie van de depressieve stoornis, 139 - 147

Korte bijdrage

1999/9

J. Spijker, W.A. Nolen

Hoe hoog is de prevalentie van de depressieve stoornis? , 539 - 542