Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: autonomie

Accreditatieartikel

2020/6

G.S. Kuipers, L.A. van der Ark, M.H.J. Bekker

Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa, 423 - 423

Accreditatieartikel

2020/10

A. Snoek

Verslaving en autonomie: een drielaags model voor herstel, 830 - 830

Proefschriftartikel

2020/07

A. Snoek

Verslaving en autonomie: een drielaags model voor herstel, 575 - 581

Proefschriftartikel

2020/02

G.S. Kuipers, L.A. van der Ark, M.H.J. Bekker

Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa, 148 - 156

Essay

2018/4

S.L. van den Hooff

Voorkómen van het syndroom van Korsakov door aanbieden onvrijwillige zorg?, 250 - 257

Essay

2017/2

A. Liégeois, M. Eneman

Een ethische reflectie op bemoeizorg in de geestelijke gezondheidszorg, 103 - 110

Oorspronkelijk artikel

2016/1

M. Verhoef, J.N. van Dartel, I.M. van Vliet

Denkbeelden van psychiaters over de verantwoordelijkheid van patiënten voor hun gezondheid; een kwalitatief onderzoek, 11 - 19

Essay

2012/7

F.A. de Wit

Autonomie: een zorgelijk begrip?, 583 - 592

Essay

2005/8

T.R.V. Nys

Paternalisme en autonomie in de geestelijke gezondheidszorg , 519 - 528

Gevalsbeschrijving

2003/9

J.J.A. Jongeleen, C.L. Mulder

Bemoeizorg en respect voor autonomie, 575 - 578

Essay

2000/6

G.A.M. Widdershoven, R.L.P. Berghmans, A.C. Molewijk

Autonomie in de psychiatrie, 389 - 398

Essay

2000/5

F.A.M. Kortmann

Beschouwingen over paternalisme en autonomie in de psychiatrie, 319 - 326