Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: antipsychotics

Korte bijdrage

Jubileumnummer 2008, suppl.2

D. Denys, L. de Haan

25 jaar antipsychotica: back to the future?, 105 - 109

Overzichtsartikel

2020/3

G. de Kuijper, L. Ramerman, J. Jonker, P.J. Hoekstra

Dilemma’s bij afbouw van anti-psychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking, 203 - 212

Overzichtsartikel

2019/10

S.K. Spoelstra, L. Visser, H. Knegtering

Cariprazine voor acute en onderhouds-behandeling van schizofrenie, 702 - 709

Oorspronkelijk artikel

2017/6

E. Deboosere, J. Steyaert, M. Danckaerts

Het gebruik van antipsychotica bij kinderen en jongeren in België, 2005-2014, 329 - 338

Overzichtsartikel

2016/9

T. Sabbe, J. Detraux, M. De Hert

Prolactine, antipsychotica en borstkanker: is er een verband?, 641 - 649

Gevalsbeschrijving

2016/4

TH. van Oeffelt, E.J.D. Prinsen

Therapieresistente psychose door interactie tussen ritonavir en olanzapine, 309 - 313

Oorspronkelijk artikel

2015/3

M. Morrens, G. Dom

Voorschrijven van antipsychotica; landelijke vergelijking van de Belgische gewesten, 2004-2012, 161 - 170

Korte bijdrage

2015/11

C.H. Vinkers, I.E. Sommer

Amisulpride: ook in Nederland een behandeloptie voor patiënten met een psychotische stoornis, 830 - 834

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

P.R. Bakker, J. van Os, P.N. van Harten

De genetica van antipsychotica-gerelateerde bewegingsstoornissen, 114 - 119

Overzichtsartikel

2014/4

C.W. Slotema, J.D. Blom, I.E.C. Sommer

Behandelmogelijkheden voor auditieve verbale hallucinaties, 247 - 256

Gevalsbeschrijving

2014/4

K. Buts, J. Van Hecke

Postinjectiedelirium/sedatiesyndroom na injectie van olanzapinepamoaat: een nieuw syndroom in de spoedeisende psychiatrie, 273 - 276

Gevalsbeschrijving

2014/2

M. Grandiek, A.D. Ramlal, J.D. Blom

Gemitigeerd beeld van het maligne antipsychoticasyndroom, 114 - 117

Essay

2014/12

S. Kapitein, J. Wieland

De nieuwe wet Zorg en dwang: over het gebruik en afbouwen van antipsychotica zonder geldige indicatie bij mensen met een verstandelijke beperking, 807 - 815

Korte bijdrage

2013/6

P.G.W.M. Wuisman, M.G.F. Wuisman-Frerker, M.M.B. van Pelt-Halders

Monitoring van risicofactoren bij het gebruik van antipsychotica, 439 - 445

Gevalsbeschrijving

2013/5

J. Harlaar, I.L. Gelderblom, A. van der Sijde, D. Bastiaansen

Jongvolwassene met autisme en verhoogd somatisch risico die weigert mee te werken aan bloedonderzoek bij antipsychoticagebruik, 375 - 379

Oorspronkelijk artikel

2012/10

A.J. Ouwehand, B.M. Mollema-schelwald, H. Knegtering

Relatie tussen antipsychoticageïnduceerde hyperprolactinemie en menstruatiestoornissen bij vrouwen met schizofrenie; een systematische review, 861 - 868

Overzichtsartikel

2011/2

G. Faber, A.R. van Gool, H.G.O.M. Smid, D. Wiersma, R.J. van den Bosch

Typische en atypische antipsychotica bij patiënten met schizofrenie: is er verschil in invloed op neurocognitie?, 107 - 117

Overzichtsartikel

2011/2

H. Knegtering, H. Oolders, M.A. Ruijsink, A.E.G.M. van der Moolen

Depotantipsychotica anno 2011, 95 - 105

Overzichtsartikel

2010/5

W.A. Overbeek, M.A.M. de Vroede, B.E. Lahuis, M.H.J. Hillegers, E.R. de Graeff-Meeder

Antipsychotica en metabole afwijkingen bij kinderen en adolescenten; een literatuuroverzicht en aanbevelingen voor de praktijk, 311 - 320

Gevalsbeschrijving

2010/1

M.H. de Jong, M.L.J.M. Eussen, A.R. van Gool

Antipsychotica en stimulantia: een zinvolle combinatie?, 57 - 61

Gevalsbeschrijving

2009/1

M. Klein Hofmeijer-Sevink, Z.J. van Eijk, R. van der Zwaard

Verworven stotteren bij een patiënt met een psychose, 53 - 57

Overzichtsartikel

2008/9

W. Cahn, D. Ramlal, R. Bruggeman , L. de Haan, F.E. Scheepers, M.M. van Soest, J. Assies, C.J. Slooff

Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik, 579 - 591

Overzichtsartikel

2008/10

A.M.J.W. Scheepers-Hoeks, S.J.W. Wessels-Basten, M.J.W.T. Scherders, B. Bravenboer, A.J.M. Loonen, R.T. Kleppe, R.J.E. Grouls

Schizofrenie en antipsychotica: samenhang met het metabool syndroom, 645 - 654

Korte bijdrage

2005/4

T.H. Lange, W. van den Brink, P.J.J. Hanneman

Ervaringen met antipsychotica bij een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik Een opiniepeiling onder experts, 253 - 257

Overzichtsartikel

2005/4

T.H. Lange, W. van den Brink, P.J.J. Hanneman

Antipsychotica bij patiënten met een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik. Een literatuuroverzicht, 219 - 228