Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: hersenletsel

Accreditatieartikel

2020/5

C.G.J.G. Pouwels, G. Wolters Grégorio, P.J.J. Spauwen, B.A.A. Bus, I. Winkens, R.W.H.M. Ponds

Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, 327 - 327

Overzichtsartikel

2019/12

C.G.J.G Pouwels, G. Wolters Grégorio, P.J.J. Spauwen, B.A.A. Bus, I. Winkens, R.W.H.M. Ponds

Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel: een literatuuroverzicht, 862 - 878

Klinische Praktijk

2018/12

A.J.W. ter Mors, B.A.A. Bus, M. Reijbroek

Cognitieve communicatiestoornis ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel in de rechter hemisfeer, 838 - 842

Oorspronkelijk artikel

2013/9

C.M. van Heugten, E.P.J. Janssen, A.J.M. Visscher, G. Wolters Gregório, S. Smeets, R.M.W.J. Berkers, R.W.M. Ponds

Klinische patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in de ggz; inventarisatie van zorgbehoeftes en ontvangen zorg, 665 - 675

Gevalsbeschrijving

2011/3

C. Jonker, I. Matthaei, S.N.T.M. Schouws, E.P.K. Sikkens

Twee verdachten met hersenletsel en crimineel gedrag. De bijdrage van de neuroloog aan forensisch psychiatrische diagnostiek, 181 - 187

Gevalsbeschrijving

2007/2

S. Haverkort, M.J.H. Jellesma-Eggenkamp, R.M. Marijnissen

Psychiatrische presentatie van hypopituïtarisme bij een patiënt op hoge leeftijd, 119 - 123