Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: assessment

Onderzoeksartikel

2018/10

M.E. Zandee, K. de Jong

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Mini-Internationaal Neuro­psychiatrisch Interview-Plus (MINI-Plus), 693 - 698

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

E. Verlinden, R.J.L. Lindauer

Trauma bij kinderen en adolescenten: screening, diagnostiek en behandeling, 912 - 916

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

L. Docx, B.G.C. Sabbe, J. Koning, T.Q. Mentzel, P.N. van Harten, M. Morrens

Instrumenteel meten van psycho-motorische symptomen bij schizofrenie: klaar voor de praktijk?, 148 - 153

Overzichtsartikel

2014/5

D.J. Feenstra, J. Hutsebaut

De prevalentie, ziektelast, structuur en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten, 319 - 325

Overzichtsartikel

2013/1

A.L.J. de Jonge, H.L. Van, J. Peen

De rol van patiëntkenmerken bij indicatiestelling voor psychodynamische psychotherapie, 35 - 44

Overzichtsartikel

2010/11

H.M. Geurts, L. Deprey, S. Ozonoff

De diagnostiek van comorbiditeit bij patiënten met een autismespectrumstoornis, 753 - 761

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

F.A.M. Kortmann

Meetinstrumenten in de transculturele psychiatrie, 787 - 793

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong

Psychische gezondheidstoestand vanmigranten: discrepantie tussen psychiatrische stoornissen en ervaren klachten en beperkingen, 761 - 769

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

M.W. Hengeveld, R.C. van der Mast, W.A. Nolen

Meetinstrumenten in de opleiding tot psychiater, 717 - 720

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

P.N. van Harten

Meetinstrumenten bij motorische bijwerkingen, 711 - 715

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

P.M.A.J. Dingemans, H.N. Sno

Meetinstrumenten bij persoonlijkheidsstoornissen, 705 - 709

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

W. Vandereycken, L. Claes, H. Bloks

Meetinstrumenten bij eetstoornissen, 701 - 704

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

H.N. Sno

Meetinstrumenten bij dissociatieve stoornissen, 697 - 700

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

A.M. van Hemert, M.W.M. de Waal, Y.R. van Rood

Meetinstrumenten bij somatoforme stoornissen, 693 - 696

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

A.J.L.M. van Balkom, E. de Beurs, J.E. Hovens, I.M. van Vliet

Meetinstrumenten bij angststoornissen, 687 - 692

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

W.A. Nolen, P.M.A.J. Dingemans

Meetinstrumenten bij stemmingsstoornissen, 681 - 686

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

H. Knegtering, R. Bruggeman

Meetinstrumenten bij psychotische stoornissen, 675 - 679

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

G. Dom, V. Raes, B. de Wilde, W. van den Brink

Meetinstrumenten bij stoornissen in het gebruik van middelen, 671 - 674

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

R.M. Kok, F.R.J. Verhey, B Schmand

Meetinstrumenten bij cognitieve stoornissen, 665 - 669

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

J.M. Havenaar, J. van Os, D. Wiersma

Algemene meetinstrumenten in de psychiatrische praktijk, 647 - 651

Korte bijdrage

2004/10 Themanummer Meetinstrumenten

R.F. Ferdinand, M.H.M. van Lier, G.H.F van der Most, P.F.A. de Nijs, C.G. Reichart, F.H.W. Dekkers

Meetinstrumenten bij psychiatrische stoornissen bij kinderen en jeugdigen, 659 - 664