Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: migranten

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

J.W. Knipscheer, R.J. Kleber

Migranten in de ggz: empirische bevindingen rond gezondheid, hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg, 753 - 759

Korte bijdrage

2005/11 Themanummer Transculturele Psychiatrie

A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong

Psychische gezondheidstoestand vanmigranten: discrepantie tussen psychiatrische stoornissen en ervaren klachten en beperkingen, 761 - 769

Oorspronkelijk artikel

2003/6

A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong

Verklaringen voor verschillen in psychiatrische stoornissen in een onderzoek onder migranten , 315 - 326